AB dots

Najwyższe bezpieczeństwo żywności i pasz


Jako przewoźnik produktów rolno - spożywczych firma AB Texel Group ponosi szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności i pasz. Podchodzimy do tych spraw bardzo poważnie. Dlatego też nasz system logistyczny zapewnia bezpieczeństwo żywności i pasz poprzez:

AB dots


  • Zwracanie specjalnej uwagi na czystość naszego sprzętu.
  • Specjalne szkolenia dla naszych planerów i kierowców.
  • Doskonałą administrację.
  • Wspólne prace badawcze z producentami naczep zmierzające do stworzenia nowych i ulepszonych technik w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz.
  • Regularne przeprowadzanie audytów.
  • Posiadanie wszystkich wymaganych międzynarodowych certyfikatów.