AB Texel Group od 1 marca 2020 r. przejmuje działalność w dziedzinie transportu rolnego od firmy Van Leendert. Przejęcie to wpisuje się w strategię AB Texel Group polegającą na kontynuacji optymalnej obsługi tego sektora.

Z dniem 1 maja AB Texel Group przejmuje większość udziałów w COMBEX Bouwlogistiek. COMBEX będzie kontynuował swoją działalność jako niezależna firma i połączy siły z AB w celu dalszej poprawy jakości usług.

[loading_map]