AB Texel Group podejmuje szereg działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się w większym stopniu koronawirusa COVID-19. Środki te są zgodne z wytycznymi rządu, ministerstwa zdrowia RIVM i lokalnych ośrodków medycznych GGD.

AB Texel Group od 1 marca 2020 r. przejmuje działalność w dziedzinie transportu rolnego od firmy Van Leendert. Przejęcie to wpisuje się w strategię AB Texel Group polegającą na kontynuacji optymalnej obsługi tego sektora.

[loading_map]