Certificeringen voor veilig transport


Bosman Transport staat sinds de oprichting in 1924 voor het leveren van hoogwaardige kwaliteit en service, waarin de vraag van de klant centraal staat.

Uiteraard beschikt Bosman Transport over de benodigde certificeringen om u te kunnen garanderen dat uw producten tijdens het transport in goede handen zijn.   • Er wordt gehandeld vanuit voedselveiligheid;
  • Er wordt toegezien op kwaliteitsbehoud van uw producten;
  • De chauffeurs zijn gediplomeerd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;
  • Wij hebben een duurzame samenwerking met relaties.

 

Over welke certificeringen beschikt Bosman Transport?

 

ISO22000: voedselveiligheid

Deze certificering garandeert de consument veilig voedsel. ISO 22000 is van toepassing op de gehele voedingsketen, inclusief toeleveranciers, zoals transportbedrijven. HACCP principes zijn onderdeel van ISO22000. Klik hier om het certificaat te downloaden.

 

GMP+: diervoederveiligheid

Diervoeders hebben directe invloed op de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Consumenten van vlees, melk en eieren verwachten dat industrie en detailhandel veilige en kwalitatief hoogstaande producten leveren. De overheid heeft in de diervoederwetgeving daartoe regels vastgelegd die de kwaliteit van diervoeders, en daarmee de kwaliteit van vlees, melk en eieren, waarborgen. 

Bedrijven in de diervoedersector kunnen een stap verder gaan door over te gaan tot Good Manufacturing/Managing Practice. Dankzij deze regeling, beter bekend als de GMP-regeling, kunnen bedrijven aantoonbaar waarborgen dat diervoeders en ingrediënten voor diervoeders voldoen aan de wettelijke voorschriften en aan bovenwettelijke eisen, overeengekomen met ketenpartijen. Bosman Transport maakt hier deel van uit. 
Klik hier om het certificaat te downloaden.

 

ADR: transport van gevaarlijke stoffen

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg staan vermeld in een Europese overeenkomst, genaamd ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route).

Deze certificering is in het leven geroepen omdat het vervoeren van gevaarlijke stoffen grote risico’s kent. Bosman Transport heeft ADR gediplomeerde chauffeurs in dienst die uw lading met grote zorg en conform de voorschriften vervoeren. Uiteraard is ook het wagenpark uitgerust voor ADR-transport.

 

Controle

Certificeringen gaan samen met strenge, jaarlijkse controles. Uiteraard analyseren wij, los van deze controlemomenten, ook zelf regelmatig onze bedrijfsprocessen om onze dienstverlening te blijven waarborgen.