Środki ostrożności COVID-19 w AB Texel Group


AB Texel Group podejmuje szereg działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się w większym stopniu koronawirusa COVID-19. Środki te są zgodne z wytycznymi rządu, ministerstwa zdrowia RIVM i lokalnych ośrodków medycznych GGD.

AB dots


Przepisy dotyczące sektora transportu
AB Texel Group śledzi codzienne porady na stronie internetowej stowarzyszenia transportu i logistyki Transport and Logistics Netherlands (TLN) na temat konsekwencji koronawirusa dla sektora transportu. Obecnie dozwolony jest profesjonalny transport towarów przez granice. Oczywiście będziemy uważnie obserwować zmiany przepisów. Ponadto zapewniamy, że odpowiednio informujemy kierowców o wytycznych dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa.

 

Wiadomość do pracowników
Wszyscy nasi pracownicy są regularnie informowani o zmianach w zaleceniach rządowych, ministerstwa zdrowia RIVM i klientów. Kierowcy proszeni są o czujność i unikanie bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Oczywiście prosimy o regularne mycie rąk, podczas kasłania/kichania zakrywanie twarzy łokciem i używanie chusteczek papierowych. Ponadto zwracamy uwagę kierowcom, by ściśle przestrzegali zasad higieny ustalonych przez klientów odnośnie załadunku i rozładunku.

 

Chorzy pracownicy
Pracownicy z objawami grypy lub gorączką z dolegliwościami dróg oddechowych proszeni są o zgłoszenie się tego na czas i skontaktowanie się z lekarzem domowym. W razie potrzeby pracownicy powinni pozostać w domu.

 

Ponadto w różnych biurach podejmowane są niezbędne środki higieniczne. Spotkania klientów i spotkania wewnętrzne są ograniczone do minimum.


Do przeglądu