AB dots

Onze speciale verantwoordelijkheid


Wij zijn een familiebedrijf en hebben een hele geschiedenis. Dat is een van de redenen waardoor we een speciale verantwoordelijkheid voelen voor de toekomst en de volgende generatie. Wat betekent dit concreet?

AB dots


Gezond, veilig en met plezier werken

Onze medewerkers zijn de ruggengraat van onze organisatie. Ze werken hard en met passie voor het bedrijf. Daarom willen we er zeker van zijn dat ze hun werk met plezier en op een gezonde en veilige manier kunnen doen. Onze doelstelling is duurzame inzetbaarheid. Hoe zorgen we hiervoor?

Wie weten dat beter dan onze medewerkers zelf? AB Texel Group hecht veel waarde aan medezeggenschap en een open dialoog. Zo weten we precies hoe onze medewerkers hun werk ervaren en wat ze daarbij nodig hebben. We investeren bovendien in hun talent en in hun ontwikkeling door opleidingen op maat te bieden. 

Maar we investeren ook in een veilige en gezonde werkomgeving. Omdat onze medewerkers dagelijks met zwaar en bewegend materieel te maken hebben, is het onze prioriteit om veilige arbeidsomstandigheden te creëren en te behouden. We houden onze kennis en die van onze medewerkers over veilig werken up-to-date. We werken met een arbomanagementsysteem volgens de internationale ISO45001-richtlijnen. Dat draagt substantieel bij aan het minimaliseren van arbeidsrisico’s. 

 

Onze groene stip: zorg voor het milieu

Transport is helaas belastend voor het milieu. Wij pakken dit aan. In ons logo ziet u een groene stip. Die stip symboliseert onze toewijding aan duurzaamheid en een beter milieu. Onze duurzame doelstelling realiseren we door het gebruik van schonere brandstoffen en het verbeteren van de infrastructuur. Zo verkleint AB Texel Group haar CO2-footprint. Enkele voorbeelden:

 

  • Een deel van ons wagenpark rijdt al op LNG en we breiden dit verder uit.
  • Onze planners maximaliseren met behulp van ons transportmanagementsysteem (TMS) de
    bezetting van ons wagenpark en de reductie van het aantal lege kilometers.
  • Met onze leveranciers ontwerpen we lichtere trailers om meer lading te transporteren tegen
    lagere kosten én een lagere CO2-uitstoot per vervoerde ton.

 

Ons ISO14001-certificaat borgt alle milieumaatregelen.

 

Duurzame samenwerking

Samen bereik je meer dan alleen. Wij steken dan ook veel tijd in langdurige samenwerkingsverbanden met onze ketenpartners, onder meer op het gebied van duurzaam ondernemen.

 

Een goede buur is beter dan een verre vriend

Via Stichting A-wareness zijn we nauw betrokken bij de gemeenschappen op de locaties waar AB Texel Group is gevestigd.