Maatregelen in verband met Coronavirus


Om verspreiding van het Coronavirus COVID-19 zoveel als mogelijk in te perken, neemt AB Texel Group een aantal maatregelen. Deze maatregelen voldoen aan de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de lokale GGD.

AB dots


Regelgeving transportsector
AB Texel Group volgt dagelijks het advies op vanuit het liveblog van branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) over wat het Coronavirus betekent voor de transportsector. Op dit moment is beroepsgoederenvervoer over de grenzen toegestaan. Uiteraard houden we wijzigingen in regelgeving nauwlettend in de gaten. En daarnaast zorgen we dat we chauffeurs goed informeren over de richtlijnen om verspreiding te voorkomen.

 

Communicatie richting medewerkers
Al onze medewerkers worden met regelmaat geïnformeerd over de aangepaste maatregelen vanuit de overheid, het RIVM en klanten. Chauffeurs wordt gevraagd alert te zijn en direct menselijk contact te vermijden. Uiteraard wordt verzocht regelmatig de handen goed te wassen, te hoesten/niezen in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken. Daarnaast wijzen we de chauffeurs erop de hygiënemaatregelen van klanten op de laad- en losadressen strikt op te volgen.

 

Zieke medewerkers
Medewerkers met griepverschijnselen of koorts met luchtwegklachten worden gevraagd dit tijdig te melden en telefonisch contact te zoeken met een huisarts. Wanneer nodig blijven medewerkers thuis.

 

Daarnaast worden op de verschillende kantoren de nodige hygiënemaatregelen genomen. Klantafspraken en interne meetings worden tot een minimum beperkt.


Naar overzicht